بایگانی ماه: اسفند 1402

کتاب آیندهوار و تحول ایران + پیشرفت زندگی دیجیتال

کتاب آیندهوار یک کتاب جامع در خصوص متاورس رنگ است. کتاب آیندهوار به خوانندگان یک [...]

هوش مصنوعی متصل به دانشگاه‌ها در متاورس رنگ چه تاثیری در پیشرفت آن دارد؟

هوش مصنوعی در متاورس رنگ نقش مهمی در تحولات علمی و آموزشی دانشگاه‌ها ایفا می‌کند. [...]

سرمایه‌گذاری در متاورس رنگ و سودآوری آن

سرمایه‌گذاری در متاورس رنگ، تاکنون به جلب توجه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و فرهنگ کارآفرینی جهانی [...]